Monday, 09/12/2019 - 21:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Châu

Kế hoạch tập huấn môn Tin

Kế hoạch tập huấn môn Tin:

UBND HUYỆN DI LINH

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                       Di Linh, ngày 02 tháng 4 năm 2019 

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN MÔN TIN HỌC

Năm học 2018 - 2019

 

       Kính gửi: BGH các trường TH-THCS, THCS trên địa bàn huyện Di Linh.

     CBQL và giáo viên bộ môn Tin học huyện Di Linh

 

Căn cứ kế hoạch số 07/KH-PGDĐT ngày 08/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh về tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn năm học 2018 – 2019;

Căn cứ kết quả đợt tập huấn bộ môn Tin học do Sở Giáo dục – Đào tạo tổ

chức ngày 3,4/12/2018, Nhóm báo cáo xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn

chuyên môn năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

1.1 Mục đích:

- Giúp giáo viên chủ động trong xây dựng kế hoạch bài học theo chủ đề theo công văn 5555/BGD và công văn 4612/BGD, phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh. Sử dụng tốt các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo kế hoạch bài học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

- Định hướng giáo dục STEM trong trường THCS.

- Tổ chức các hoạt động tự học gắn liền với các chủ đề cuộc thi: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học, Giờ lập trình Quốc gia, Tin học trẻ, Hội thi KHKT, Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

1.2 Yêu cầu:

- Nhóm báo cáo viên chuẩn bị chu đáo về nội dung đúng theo tinh thần đã tập huấn ngày 03,04/12/2018 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

- Các trường tạo mọi điều kiện thuận để giáo viên tham gia tập huấn đạt hiệu quả, cử giáo viên tham gia tập huấn đúng đối tượng.

- Cán bộ quản lý, giáo viên tham dự đầy đủ, đảm bảo thời gian, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi, chia sẻ và nghiên cứu trước tài liệu mà nhóm báo cáo viên gửi trước...có máy tính xách tay cài đầy đủ các phần mềm codeblocks; Free Pascal; mblocks; Arduino for win; Scratch. Ổ cắm điện.

- Mỗi trường chuẩn bị tối thiểu một bộ linh kiện arduino để làm phương tiện thực hành trong đợt tập huấn.

2. Thành phần, thời gian và địa điểm

2.1 Thành phần tham dự: CBQL có chuyên môn Tin hoặc Toán Tin và tất cả giáo viên trong toàn huyện đang trực tiếp giảng dạy môn Tin học.

2.2 Thời gian: 02 ngày, khai mạc lúc 8h00’ ngày 11/04/2019.

2.3  Địa điểm: tại trường THCS Hòa Nam - Di Linh.

3. Nội dung tập huấn:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình môn học theo Công văn 4612 và Công văn 5555. Thiết kế kế hoạch bài học theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Quy trình và kỹ thuật tổ chức buổi sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn để phân tích hoạt động học của học sinh. Triển khai tiêu chí xây dựng bài học và tổ chức hoạt động học của học sinh theo tinh thần công văn 5555/BGD. Thực hiện dự giờ một tiết nhằm đánh giá việc thực hiện chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tổ chức hoạt động tự học gắn với quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Định hướng giáo dục STEM trong trường THCS và một số chủ đề minh họa.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Tin học

- Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật các cuộc thi trải nghiệm sáng tạo đối với bộ môn tin (Thực hành làm 1 dự án Arduino).

5. Phân công nội dung và lịch trình cụ thể:

Ngày

Thời gian dự kiến

Nội dung báo cáo

Báo cáo viên

Buổi sáng (11/4/2019)

8h00' – 8h30’

- Khai mạc triển khai các nội dung tập huấn.

- Mời đại diện PGD phát biểu chỉ đạo.

Thầy Vũ Đức Tám

8h30' – 9h30’

- Một số kinh nghiệm và PP giải

toán trong BDHSG.

- Một số thuật toán bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin THCS.

Thầy Lê Trường Cửu

9h30’-9h45’

Giải lao

 

9h45’-11h30’

- Định hướng về lập trình theo phương thức kéo thả cho học sinh THCS.

- Một số dạng toán chính, phần lập trình Scratch của Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng năm 2018.

Thầy Lê Trường Cửu

Buổi chiều (11/4/2019)

13h30’-14h00’

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình môn học theo Công văn 4612 và Công văn 5555.

- Thiết kế kế hoạch bài học theo

phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.

- Quy trình và kỹ thuật tổ chức buổi sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn để phân tích hoạt động học của học sinh.

- Triển khai tiêu chí xây dựng bài học và tổ chức hoạt động học của học sinh theo tinh thần công văn 5555/BGD.

Thầy Vũ Đức Tám

14h00’-14h45’

Tiết dạy minh họa

Cô Nguyễn Thị Hằng

14h45’-15h00’

Giải lao

 

15h00’-17h00’

Góp ý tiết dạy

Thầy Hoàng Ngọc Cảnh

Buổi sáng (12/4/2019)

8h00’- 8h30’

- Triển khai cuộc thi “Giờ lập trình quốc gia”.

Cô Đặng Thị Ngọc Tú

8h30’- 9h30’

- Định hướng giáo dục STEM trong trường THCS.

Thầy Nguyễn Văn Thượng

9h30’-9h45’

Giải lao

 

9h45’-11h30’

- Một số chủ đề minh họa (biên soạn bằng phần mềm thiết kế bài học).

 

Cô Phạm Hoàng Kim Thụy

Buổi chiều (12/4/2019)

13h30’-14h30’

- Một số kinh nghiệm hướng

dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật.

- Giới thiệu lập trình bo mạch Arduino bằng mBlock, chủ đề giao tiếp với cảm biến và các thiết bị điện.

Thầy Phạm Văn Tĩnh

14h30’-14h45’

Giải lao

 

14h45’-15h45’

- Thực hành làm 1 dự án Arduino.

Thầy Phạm Văn Tĩnh

15h45’-17h0’

- Thảo luận và bế mạc

Nhóm BCV
Thầy Nguyễn Văn Thượng

 

Trên đây là kế hoạch tập huấn chuyên môn năm học 2018 - 2019 của bộ môn Tin học huyện Di Linh, kính mời quý thầy cô là cán bộ quản lý và các giáo viên bộ môn Tin học tham dự đầy đủ, nghiêm túc để buổi tập huấn chuyên môn hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:                                                              

-Như kính gửi;

-PGD-ĐT (để báo cáo);  

-Lưu: Nhóm Tin học-Di Linh.

 

TM. NHÓM BÁO CÁO VIÊN

    NHÓM TRƯỞNG

 

 

 

                 Vũ Đức Tám

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 32
Tháng 12 : 405
Năm 2019 : 2.400