Thursday, 22/10/2020 - 18:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Châu
  • GiaoTrinhMicrobit_CoBan(10-tiet).pdf GiaoTrinhMicrobit_NangCao.pdf GiaoTrinhScratch_NangCao.pdf ScratchCoBan_8Tiet.pdf
  • vanban-mau-phieu-thi-khkt-2017-2018.rar
Tài nguyên