Sunday, 27/11/2022 - 16:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN AN NINH

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN AN NINH:

07-QUY+CHE+HOAT+DONG+CUA+BAN.docx

 

     UBND HUYỆN DI LINH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

      Số:     /QC-THCSTC                                   Tân Châu, ngày  20  tháng 10 năm 2021

 

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG

 BAN AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC, PHÒNG CHỐNG MA TUÝ, BLHĐ, CÔNG TÁC VỆ SINH LAO ĐỘNG TRƯỜNG LỚP

 
  
 

Thực hiện hướng dẫn số   07  /HD-PGDĐT ngày 15/ 10/2021 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Di Linh về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng; ngoại khóa, y tế học đường năm học 2021-2022;

          Thực hiện theo hướng dẫn số  176/KH-PGDĐT  ngày 14/9/2021 của Phòng Giáo dục& Đào tạo Di Linh về phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương. Trường THCS Tân Châu xây dựng qui chế hoạt động của ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp năm học 2021-2022 như sau:

CHƯƠNG I: QUI ĐỊNH CHUNG

            Điều 1: Ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp do hiệu trưởng nhà trường thành lập trên cơ sở NQ của chi bộ và đã được thông qua toàn thể hộ đồng nhà trường. Nhiệm kì hoạt động theo năm học, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Thành viên ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp là đội ngũ GV trong nhà trường, Đội TNTPHCM, Đoàn TNCSHCM, TTVP.

           Điều 2: Ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN ANTT TRƯỜNG HỌC, PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ, BLHĐ, CÔNG TÁC VỆ SINH LAO ĐỘNG TRƯỜNG LỚP

            Điều 3: Ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp có trách nhiệm:

  Xây dựng kế hoạch hoạt động của ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp, phân công các thành viên trực theo buổi học.

  Trong buổi trực, ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, ..nhằm đảm bảo ANTT trường học, đảm bảo công tác vệ sinh trường lớp luôn xanh-sạch-đẹp – an toàn.

Phối hợp với TPTĐ giải quyết những vụ việc học sinh vi phạm có liên quan ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp.

Cập nhật HSSS ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp đầy đủ, hiệu quả

Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp tại trường THCS Tân Châu.

Phối hợp với  công an và các đơn vị, địa phương tổ chức việc đánh giá tình hình, công tác đảm bảo về ANTT trường học trong thời gian qua. Tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện cũng như những giải pháp tốt, kinh nghiệm hay về thực hiện việc đảm bảo ANTT gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong nhà trường.

           Điều 4:  Ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp có quyền hạn:

Ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp  do Thầy Lê Viết Ngọc – Giáo viên tổ TD - Nhạc – Hoạ làm trưởng ban, các thành viên bao gồm: Đội TNTPHCM, Đoàn thanh niên, GV thiếu tiết được phân công, ...rà soát bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống nội quy, quy chế, quy định về công tác bảo vệ trường, công tác quản lý học sinh.

Thành lập đội xung kích với nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên chi đoàn và một số học sinh tiêu biểu, đội cờ đỏ với nhiệm vụ cụ thể: ứng cứu kịp thời, phát hiện kịp thời, xử lý giảm thiểu thiệt hại kịp thời.

Tăng cường công tác quản lý đối với nhân viên bảo vệ, trách nhiệm tổ văn phòng, trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm. Xây dựng mối quan hệ phối hợp giửa các lớp, các tổ chức, bộ phận trong trường học. Phát huy hết tinh thần trách nhiệm, bảo vệ tốt tài sản nhà trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường, vi phạm pháp luật trong học sinh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT trường học.

CHƯƠNG III: NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN.

            Điều 5: Ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp làm việc theo nhiệm vụ của từng thành viên cụ thể là:

         - Trưởng ban: Phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo, và giám sát các hoạt động  ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp của trường. Tham mưu xây dựng hồ sơ và các tài liệu liên quan. Báo cáo thường kì cho Hiệu trưởng nhà trường và chịu trách nhiệm về hoạt động cuả Ban ANTT nhà trường.

         - Thành viên TPT Đội: Chịu trách nhiệm về hoạt động chấp hành quy chế và chấp hành PL của học sinh trong và ngoài nhà trường. Xử lí các vi phạm từ phía học sinh. Lập đội cờ, đội an ninh tự quản, đội theo dõi an ninh bí mật, xây dựng các loại hồ sơ liên quan và cam kết giữa các cá nhân với lớp, chủ nhiệm và kí với nhà trường và tập hợp thành hồ sơ lưu.

           - Thành viên: TTVP, BTCĐ. Tham mưu cho trưởng ban ANTT về công tác quản lí tài sản và nắm bắt tình hình quản lí tài sản các lớp. Xây dựng hồ sơ tài sản và giao cho các lớp để các lớp trực tiếp quản lí, sử dụng. Báo cáo thường kì cho trưởng ban.

           - UV- Bảo vệ nhà trường:  Bảo vệ toàn nhà trường. Giám sát các hoạt động của giáo viên, học sinh và kịp thời xử lí các vấn đề liên quan xảy ra trong nhà trường. Báo cáo nhanh tình hình ANTT trong nhà trường hằng ngày  cho trưởng ban.

         Tích cực tham mưu và cung cấp thông tin liên quan đến ANTT trong nhà trường cho trưởng ban và có biện pháp tối ưu khi người ngoài vào nhà trường gây mất trạt tự.

         -Thành viên: GV Tham gia trực theo buổi, kiểm tra sĩ số trước và sau buổi học, liên lạc với GVCN và BGH khi có HS vắng học không rõ lý do, theo dõi, giám sát tình hình ANTT trong buổi học. Chỉ đạo các lớp trực tuần lao động vệ sinh trường lớp và nghiệm thu sau khi lao động. Phối hợp với TPTĐ xử lý khi HS vi phạm. Cập nhật HSSS ban ANTT theo qui định.

CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BCĐ VỀ ANTT

           Điều 6: Ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp xây dựng chương trình hoạt động theo từng tháng, kì, cả năm, báo cáo xin ý kiến BGH nhà trường và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

           Điều 7: Ban ANTT trường học và phòng, chống ma túy, BLHĐ, công tác lao động vệ sinh trường lớp họp định kỳ mỗi  tháng 1 lần để đánh giá hoạt động kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra khi cần thiết Trưởng ban có thể triệu tập họp bất thường.

                                                                                       

                                                                                HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 41
Tháng 11 : 1.893
Năm 2022 : 37.765