Sunday, 26/06/2022 - 06:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHƯƠNG ÁN PHÒNG DỊCH:

PHÒNG GDĐT DI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU

Số: ........../QĐ-THCSTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 24  tháng  02  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch Covid-19

tại Trường THCS Tân Châu, Di Linh khi học sinh

học tập trực tiếp tại trường

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU, DI LINH

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Phương án 424/PA-SYT-SGDĐT ngày 18/02/20222 về phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Công văn số  757/UBND-VX3 ngày 08/2/2022 về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19 khi tổ chức dạy và học trực tiếp;

Căn cứ tình hình thực tế tại Trường THCS Tân Châu, địa bàn xã Tân Châu;

Xét đề xuất của bộ phận y tế trường học của Trường THCS Tân Châu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Tân Châu, Di Linh khi học sinh học trực tiếp tại Trường kể từ ngày 24/2/2021 (có Phương án kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác y tế trường học, nhân viên y tế trường học, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm của Trường và các bộ phận có liên quan căn cứ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thành

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Tân Châu, Di Linh

khi học sinh học tập trực tiếp tại trường

 
  

 

Nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia làm việc và học tập tại Trường trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Trường THCS Tân Châu, Di Linh ban hành Phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường cụ thể như sau:

1. Các điều kiện cần thiết khi học sinh học tập trung tại Trường

- Đảm bảo các điều kiện học tập, các phòng học thông thoáng, có nước sát khuẩn đầy đủ.

- Bố trí nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học trực tại trường trong suốt thời gian học tập trung để kịp thời xử lý khi phát hiện các trường hợp F0, những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở; truy vết F1.

- Bố trí thùng đựng rác thuận tiện, đúng quy định và thực hiện thu gom xử lý rác hàng ngày, bố trí đầy đủ, hợp lý điểm rửa tay, sát khuẩn tay trong khuôn viên Nhà trường.

- Phối hợp chặt chẽ với PHHS trong việc  theo dõi sức khỏe học sinh, thực hiện nghiêm túc nội quy phòng dịch của nhà trường theo hướng dẫn bộ y tế.  

- Có phòng cách ly tạm thời phục vụ cách ly (bố trí hợp lý, không bố trí nơi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên tập trung), có lối đi riêng và đảm bảo dễ khử khuẩn.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động học sinh thực đảm bảo “5K”.

2. Các phương án khi xuất hiện F0, F1, người có biểu hiện ho, sốt, khó thở

2.1. Về qui trình xử trí khi phát hiện trường hợp F0 trong Nhà trường

Bước 1: Khi có trường hợp F0, báo ngay Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường. Nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học hoặc Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường chuyển ngay trường hợp F0 xuống phòng cách ly tạm thời của trường học theo lối đi riêng đã được phân luồng.

Bước 2: Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường thông báo đồng thời ngay cho trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế đã được giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ trường học trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để ngay lập tức đến xử lý cùng.

Bước 3: Đối với lớp học có học sinh F0:

- Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ngồi yên tại chỗ. Nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học và Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức điều tra xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế (việc xác định trường hợp là F1 thực hiện theo Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19).

- Nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học và Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó, nếu trường hợp có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 thì được xác định là F0 và xử lý theo qui định.

- Nếu không phải là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính: cho những học sinh này đi học trở lại bình thường.

- Nếu là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính (thực hiện theo Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần):

+ Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 05 ngày và xét nghiệm (RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) ngày thứ 5 đối với những học sinh là F1 và đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (được ghi trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19, phần mềm ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC- Covid) theo qui định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19), các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 5 được đi học trực tiếp trở lại, nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khoẻ cho học sinh trong 05 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 5K.

+ Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm (RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) ngày thứ 7 đối với những học sinh là F1 và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19, các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 được đi học trực tiếp trở lại, nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khoẻ cho học sinh trong 03 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 5K.

+ Trong quá trình cách ly, theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, … hoặc triệu chứng nghi ngờ khác, thì thông báo ngay cho Trạm Y tế cấp xã, Nhà trường để theo dõi và xử trí theo qui định.

Bước 4:

- Đối với lớp có học sinh F0: Sau khi xác định đối tượng là F1, cho học sinh không phải là F1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học.

- Đối với học sinh các lớp học khác:

+ Nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với F0 thì cho đi học bình thường.

+ Nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần (F1) với trường hợp F0 thì tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh với trường hợp là F1 đó và xử lý F1 như bước 3.

* Lưu ý: Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh học sinh, trường hợp phát hiện học sinh là F0 đang ở tại nhà, phụ huynh cho học sinh nghỉ học, báo ngay với nhà trường và trạm y tế cấp xã. Nhà trường, Trạm Y tế cấp xã tiến hành truy vết các trường hợp học sinh là F1 liên quan và xử lý các trường hợp F1 như trên.

2.2. Khi phát hiện cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh có các biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 trong Trường

- Thông báo ngay cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ an toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng. 

- Gọi điện thoại cho cơ quan y tế của địa phương để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.

- Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu.

2.3. Trường hợp phát hiện F1, công tác truy vết F1 khi có ca mắc Covid-19 tại Trường

- Thông báo ngay cho Trưởng Ban chỉ đạo.

- Lập danh sách trường hợp tiếp xúc gần được định nghĩa tại mục V.1.3 của Phương án 424 giữa Sở Y tế và Sở GDĐT ban hành. 

2.4. Trong trường hợp phát hiện ca bệnh giám sát tại trường

- Thông báo ngay cho Trường Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Xã.

- Lập danh sách trường hợp tiếp xúc gần được định nghĩa tại mục V.1.3 của Phương án 424 giữa Sở Y tế và Sở GDĐT ban hành. 

Trên đây là phương án phòng, chống dịch Covid-19 của trường THCS Tân Châu trong thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp theo tình hình mới. Yêu cầu toàn thể CB, GV, NV và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- CB,GV,NV nhà trường

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thành

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 14
Tháng 06 : 861
Năm 2022 : 27.765